Kategoria UZUPEŁNIENIA RUCHOME

PRACE KOMBINOWANE

Część protezy montowana jest na stałe, a część ruchoma utrzymywana jest za pomocą zamków, zatrzasków lub teleskopów. Skomplikowana konstrukcja pozwoliła na wyeliminowanie mało estetycznych klamer ukrywając w ten sposób obecność protezy.

Więcej...

PROTEZY PODPARTE

Proteza szkieletowa- płyta protezy (szkielet) wykonana jest z metalu, do którego za pomocą akrylu mocowane są zęby. Zapewnia korzystniejsze przenoszenie sił żucia na ozębną zębów własnych pacjenta zapobiegając osiadaniu protezy.

Więcej...

PROTEZY OSIADAJĄCE

Proteza akrylowa całkowita – stosowana  przy bezzębiu.  Jej zadaniem jest odtworzenie funkcji, fonetyki i estetyki.
Proteza akrylowa, częściowa – stosowana przy częściowych brakach zębowych przy złej kondycji zębów filarowych uniemożliwiających zastosowanie mostów.

Więcej...